دوره آموزشی MBA

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
دوره یکساله مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)
_

نحوه برگزاری دوره :

حضوری فشرده

مدت دوره :

6 ماه / 100 ساعت

مدرس دوره :

تیم هوش پیروزی

شهریه دوره :

299 هزار تومان / ماهانه

موارد دریافتی شما

بسته ویدیو های آموزشی

podcast2-mba

بسته پادکست آموزشی

book-mba

کتاب الکترونیکی دوره

consulting-mba

مشاوره رایگان

certificate-mba

گواهینامه پایان دوره معتبر

سرفصل ها

سرفصل دوره دوره آموزشی MBA

کتاب اول: اصول بازاریابی و فنون تبلیغات
فصل اول
معرفی بازاریابی
تعریف بازاریابی
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
مدیریت بازاریابی
فلسفه های مدیریت بازاریابی
فصل دوم
تجزیه و تحلیل رقبا و وضعیت بازار
سیستم بازار
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
تجزیه و تحلیل بازار رقبا
فصل سوم
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ
فرآیند ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
آمیخته بازاریابی
فصل چهارم – نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی
تعریف تحقیقات بازاریابی
نقش تحقیقات بازاریابی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
فرآیند تحقیقات بازار
فصل پنجم
رفتار مصرف کننده
فرآیند تصمیم گیری رفتار مصرف کننده
انواع حل مسأله خرید
ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
فصل ششم
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
معیارهای تقسیم بازار
روش ها و متغیرهای تقسیم بازار
انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت
استراتژی های مختلف برای انتخاب بازار هدف
فصل هفتم – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
روش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
فصل هشتم
مدیریت محصولات
موضع یابی
مدیریت آمیخته محصول
ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد و ﻋﺮﺿﻪ‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
منحنی عمر محصول
فصل نهم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺮﻓﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ
روش‌ها و استراتژی قیمت گذاری
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دراﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
فرآیند ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
فصل دهم
تحقیقات بازاریابی
مفهوم تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازار
دامنه تحقیقات بازاریابی
انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ محتوا
انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ فرم
تمایز میان تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم
نقش تحقيقات بازاريابي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
فرآیند تحقیقات بازار
محقق بازاریابی
اهمیت تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری احتمالی و هدفمند
داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی
انواع روشهای جمع آوری داده ها
مصاحبه رو در رو
تکنیکهای سنجش نگرش
مزایای استفاده از خدمات حرفه ای تحقیقات بازاریابی
کتاب دوم: اصول وفنون مذاکرات تجاری
فصل اول
مذاکره
مذاکره چیست؟
انواع مذاکره و سطوح آن
سطوح مذاکره
اهداف مذاکره
اشکال مذاکره
ویژگی‌های اصلی مذاكره
فرایند مذاكره
کارهای قبل از مذاکره
فنون مذاکره
نقش شخصیت در فرایند مذاکره
اصول مذاکرات
استراتژی‌های مذاکره
عناصر مذاکره
تاکتیک های مذاکره کنندگان
مذاکره اصولی
مهارت‌های مذاکره
اخلاق در مذاکره
فصل دوم
ارتباطات
انواع ارتباط
انواع ارتباطات
تیپ‌های شخصیتی مختلف
روابط عمومی
روانشناسی زبان
زبان بدن
روابط عمومی در قالب یک تخصص
کارکردهای روابط عمومی
فرایند ارتباط
برنامه ریزی ارتباطات
روانشناسی ارتباط
ارتباط کلامی در سازمان‌ها
فصل سوم
سخنرانی
تعریف سخنوری
سخنرانی
اهداف سخنرانی
عوامل مؤثر در سخنرانی
روش افزایـش قدرت بیان
مدیریـت و فنون سخنرانی
اعـجاز بیان
نكاتي در باره نحوه ارائه سخنراني
نکته های کاربردی مقابله با ترس ، کمروئی و اضطراب به هنگام سخنرانی
تاثیر ارتباط چشمی در سخنرانی
فصل چهارم
مذاکره تجاری
راه حل های دفاعی برای مذاکرات پرتنش
گزینه های جانبی در مذاکرات تجاری
ده گام برای شروع یک مذاکره اقتصادی
موفقیت در یک مذاکره تجاری
به حاشیه رفتن در مذاکرات
استفاده از شیوه های مذاکره
تفاوت فرهنگ در مذاکرات
مدیریت مذاکره
تفاوت مذاکره و مناظره
فصل پنجم
فنون مذاکرات تجاری
اهمیت فنون مذاکرات تجاری
درک اصول فنون مذاکرات
برانگیختن رفتارانسانی
زبان اشاره
حفظ نوسانات روحی
بکارگیری نیروهای فردی درمذاکره
هدایت امواج موزون مذاکره
فصل ششم
به‌کارگيرى تاکتيک‌هاى مذاکره
حمله غافلگيرانه
بکارگيرى تاکتيک FAIT ACCOMPLI
عبور از موانع با يک پرش
نقض مفاد قرارداد
ايجاد وقفه در مذاکره
حفظ آبرو در مذاکرات غيررسمى
اقدام به حمله
در اختيار گرفتن کنترل دستور جلسه
انعقاد قرارداد با توجه به حالات اشخاص
مبارزه با عامل خستگى
پیروی از رژیم غذائی مذاکره‌گران
فصل هفتم
طرح محيط فيزيکى مذاکره
دکور
دما و نور
محل استقرار
تصميم به ايجاد تغيير در محيط
خصوصيات شخصى و کارى
توفق‌يافتن بر محيط بيرونى
تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره
کتاب سوم:مدیریت پروژه
فصل اول
آشنایی با مدیریت پروژه
مفهوم پروژه
معناي لغوي پروژه
تعریف مدیریت پروژه
تعريف برنامه‌ريزي پروژه
تعريف كنترل پروژه
تاريخچه مديريت پروژه
مراحل انجام برنامه‌ریزی و كنترل پروژه
مديريت پروژه در دهه و ميلادي
كاركرد مديريت پروژه
استانداردهاي مديريت
حوزه‌هاي دانش مديريت
قوانین طلایی مدیریت پروژه
مقايسة پروژه با عمليات مستمر
رويكرد هاي مديريت پروژه
چرخة حيات پروژه
حوزه‌هاي دانش مديريت
فصل دوم
آشنایی با ارکان پروژه ها
توانمندیهای مدیر پروژه
مشخصه‌های اساسی پروژه‌ها
مشخصه موقتی بودن در پروژه‌ها :
مشخصه یكتا بودن پروژه‌ها :
مشخصه تفصیل فزاینده :
چرخه حیات پروژه
ویژگیها ی اهداف پروژه
محدودیتهای پروژه
ساختار شكست كار (WBS)
مهمترین رشته های تقسیم و تفكیك اقلام پروژه
معیارهای تقسیم FWBS
روش دلفی
ويژگي فازهاي پروژه
مراحل اولیه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
اهمیت مطالعات امکان سنجی در پروژه
فصل سوم
سازمان در پروژه
سازمان
تأثیرات سازمانی
سیستمهای سازمانی
فرهنگها و سبکهای سازمانی
ساختار سازمانی
اداره پروژه
مهارت‌های کلیدی مدیریت عمومی
رهبری
برقراری ارتباط
مذاکره
حل مسأله
تأثیرگذاری بر سازمان
تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی ـ محیطی
استانداردها و مقررات
بین المللی سازی
سازماندهي پروژه
فرهنگ سازماني
نارسايي‌ها و مزاياي به‌كارگيري اين روش
فصل چهارم
فرایندهای مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچگی
فرآیند هاي مديريت پروژه
گروه فرآیندهاي مديريت پروژه
بر هم كنش فرآیندهاي مديريت پروژه
مروری بر گروه های فرآیندی پروژه‌ها
مدیریت یکپارچگی پروژه
تهيه منشور پروژه 
تهيه برنامه مديريت پروژه
هدايت و مديريت اجرايي پروژه 
نظارت و كنترل كارهاي پروژه
كنترل تغيير يكپارچه
خاتمه پروژه يا فاز
فصل پنجم
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت هزینه پروژه
برنامه ریزی منابع
ورودی های برنامه ریزی منابع
خروجی های برنامه ریزی منابع
برآورد هزینه
ورودی‌های برآورد هزینه
ابزارها و تکنیکهای برآورد هزینه
خروجی‌های برآورد هزینه
بودجه بندی هزینه
ورودی های بودجه بندی هزینه
ابزارها و تکنیکهای بودجه بندی هزینه
خروجی‌های بودجه بندی هزینه
کنترل هزینه
ورودی‌های کنترل هزینه
ابزارها و تکنیکهای کنترل هزینه
خروجی‌های کنترل هزینه
فصل ششم
مدیریت ارتباطات در فرآیند مدیریت پروژه
چگونگی ارتباطات در پروژه
اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه
برنامه ریزی ارتباطات
ورودی‌های برنامه ریزی ارتباطات
ابزارها و تکنیکهای برنامه ریزی ارتباطات
خروجی های برنامه ریزی ارتباطات
توزیع اطلاعات
ورودی‌های توزیع اطلاعات
ابزارها و تکنیکهای توزیع اطلاعات
خروجی‌های توزیع اطلاعات
گزارش دهی عملکرد
ورودی‌های گزارش دهی عملکرد
ابزارها و تکنیک های گزارش دهی عملکرد
خروجی‌های گزارش عملکرد
خاتمه‌ی اداری
ورودی های خاتمه ی اداری
ابزارها و تکنیک های خاتمه ی اداری
خروجی های خاتمه ی اداری
فصل هفتم
ارزیابی ریسک پروژه
تعريف ريسک
مدیریت ریسک پروژه
شناسايي ريسك ها
انواع ريسک
عناصر اصلي ريسك
فرآیند مديريت ريسک پروژه
خلاصه‌اي از فرآیند مديريت ريسک
افزايش ريسک
ثبت ريسک
تخصيص عوامل ريسک
اجراي عوامل ريسک
مفاهيم پايه اي مديريت ريسک پروژه
سمت‌هاي ريسک
تعيين کننده ريسک
گروه بازبيني پروژه
تيم پروژه
برنامه ريزي مديريت ريسك:
تحليل كيفي ريسك
تحليل كمي ريسك
برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك
نظارت و كنترل ريسك
گام های مدیریت ریسک و اتفاقات غیر منتظره در پروژه
فصل هشتم
زمان بندی پروژه
زمان بندي و مفاهيم آن
انتخاب مايلستون ها
منطق برنامه ريزي شبكه اي
وابستگي ها
برآورد نيروي انساني مورد نياز
ترسيم شبكه
منافع روش برنامه ريزي دستي
زمان شناوري
مسير بحراني
فشرده سازي برنامة زمان بندي
تعيين استراتژي فشرده سازي برنامة زمان بندي
تهية سند برنامة پروژه
مدیریت زمان پروژه
تخمين مدت زمان فعاليت ها
تهيه برنامه زمان بندي
كنترل برنامه زمان بندي
کتاب چهارم :کتاب مدیریت رفتار سازمانی
فصل اول
پیش درآمدی بر رفتار سـازمانی
رفتار سازمانی
روان شناسی
جامعه شناسی
مردم شناسی
علوم سیاسی
هدف های رفتار سازمانی
بهبود کیفیت و بازدهی
نیروی کار گوناگون
تفویض اختیار
نو آوری و ایجاد تغییر
کم شدن وفاداری کارکنان
نیروی کار دو گانه
بهبود رفتار، از نظر اخلاقی
فصل دوم
رفتار سازمانی در سـطح جهانی
کشورهای چند ملیتی
قرار دادهای همکاری منطقه ای
اتحادیه ی اروپا
نفتا
اروپای شرقی
رویارویی با مسائل بین المللی
کوته نظری
فرهنگ های ملی
تجزیه و تحلیل اختلافات فرهنگی
رابطه با محیط
توجه به زمان
ماهیت فرد
توجه به فعالیت
فصل سوم
مبانی رفتار فرد
نگرش
رضایت شغلی
ناهمسانی شناختی
رابطه ی بین نگرش و رفتار
شخصیت
تناسب شخصیت با شغل
ادراک
تئوری اسنادی
یادگیری
فصل چهارم
مدیریت انگیزش
انگیزش چیست ؟
نخستین نظریه های انگیزش
نظریه ی سلسله مراتب نیازها
تئوری X و تئوری Y
تئوری بهداشت – انگیزش
تئوری های نوین انگیزش
تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه
نظریه ی تعیین هدف
تئوری تقویت رفتار
نظریه ی برابری
نظریه ی انتظار
تعدیل رفتار در رفتار سازمانی
مشارکت کارکنان
فصل پنجم
تصمیم گیری فردی و گروهی
تصمیم گیری
خلاقیت در تصمیم گیری
محدودیت های سازمانی
مبنای رفـتار گروه
تصمیم گیری گروه
شناخت تیم
تفاوت تیم با گروه
رهبری و ساختار
فصل ششم
رهـــبری
رهبری چیست؟
تئوری های رهبری
تئوری های شخصیتی
تئوری های رفتاری
مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی
چالش‌های عمومی و دائمی رهبری سازمان‌ها
مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی
بازاندیشی در مقوله رهبری سازمانی
سبک‌های رهبری سازمانی و کاربردهای آن
فصل هفتم
مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی
تحلیل SWOT
چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی
ماتریس ADL :
تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (Porter’s Five Competitive Forces)
تحلیل منحنی های هزینه صنعت(Industry Cost Curves)
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
تحلیل PEST
تحلیل اندازه و سهم بازار (Market Size and Market Share Analysis)
تحلیل ارزش چرخه عمر (Customer Life Time Value Analysis):
منحنی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Curves):
نقشه گشت و گذار مشتری (Customer Journey Map):
تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis):
تحلیل افق های سه گانه (Three Horizons):
ماتریس سیاست های جهت دهی
ماتریس گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group Matrix):
ماتریس استراتژی رشد آنسوف ( Ansoff Growth Strategy Matrix):
ماتریس هم خانوادگی (Familiarity Matrix):
مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی
فصل هشتم
مديريت بحران و رفتار سازمانی
آشنایی با مديريت بحران
ضرورت مدیریت بحران
مدلهای مدیریت بحران
اهداف کلی مدیریت بحران
برنامه مديريت بحران (Crisis Management Plan)
اجزاي برنامه مديريت بحران :
تهية برنامة‌ مديريت بحران :
گروه مديريت بحران :
اولويت بندي بحران ها:
وظايف مديريت بحران :
مديريت بحران در هفت نكتة‌ كليدي:
مدير بحران (Crisis Manager) و رسانه ها
ویژگیهاي مدیریت بحران :
مديريت بحران و راهبردهاي ارتباطات
موارد مربوط به مديريت بحران :
چگونگي رويارويي و مقابله با بحران :
خصوصيات اعضاي ستاد مبارزه با بحران :
مدیریت سازمان در دوران رکود یا بحران
فصل نهم
مدیریت زمان و رفتار سازمانی
تعریف مدیریت زمان
ضعف در مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی
ضعف در تفویض اختیار
کمال طلبی
ضعف در هنر حل مسئله
مشکل اهمال کاری
ضعف در هنر نه گفتن
مدیریت زمان و افزایش بهره وری
مدیریت زمان در سازمان ها
روش های سازمان دهی زمان
مدیریت زمان، اولویت اول سازمان
فصل دهم
مدیریت رفتار سازمانی
رفتار سازماني چيست
هدف رفتار سازماني
مباني علمي رفتار سازماني
تفكر اقتضايي
سازمانها به عنوان محيط کار
هدف ، رسالت و استراتژيها
هم افزايي
انسانها و سيستمهاي کاري
رفتار سازماني ومديريت
چالشهاي مديريت و رفتار سازماني در دنياي امروز
عناصر رفتار سازماني
فصل یازدهم
مبانی ساختار سازمانی
ساختار سازماني
مدلهاي رفتار سازماني
مدل مراقبتي
مدل حمايتي
مدل مشارکتي
سيستم هاي اجتماعي فرهنگ
عوامل و اجزاء فرهنگ سازماني
چگونگي شكل گيري و تداوم فرهنگ سازماني
رفتار سازماني مثبت گرا
تعارض سازماني
جايگاه تعارض در مديريت
کتاب پنجم:کتاب مدیریت مالی و سرمایه گذاری
فصل اول
توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي
مقدمه
آشنايي با بازار سهام(Stock)
آشنايي با بازار كالاها
آشنايي با اوراق بهادار
آشنايي با بازار تبادلات ارزي
خرید / فروش
سیستم استعلام نرخ بازار
شناسايي اصول مقايسه انحصاري بورس هاي بين المللي
روشهای بررسی بازارهای مالی
فصل دوم
بررسی مفهوم مدیریت مالی
آشنایی با مدیریت مالی
نقش کلیدی مدیر مالی
وظایف مدیر مالی
تاریخچه مدیریت مالی
نقش مدیران مالی در شرکت ها
دامنه تحليل مالي
مدل تحلیل صورت‌های مالی
مدل استوارت:
چهار مدل از صورت های مالی
ارتباط بین صورت های مالی
آشنایی با تحلیل بنیادین
قدم به قدم با ارزش گذاری بنیادین
دور نمای اقتصادی
انتخاب بخش صنعتی
کشف شرکت های پیشرو در صنعت منتخب
مدل کسب و کار
تحلیل صورت های مالی شرکت
روندهای بلند مدت
تعیین ارزش
تجارت هوشمند
تفکیک صنایع
نقاط ضعف تحلیل بنیادین
شاخصه های صنعت/شرکت
ذهنیت های فردی
شخصیت تحلیل گر و جهت گیری
فصل سوم
سازمانهای پولی و مالی
انواع سازمانهای پولی و مالی بین المللی :
بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( بانک جهانی )
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
سازمانهای پول یا بازارهای مالی
فعالیتهای عمده سازمانهای پولی و مالی
پس انداز :
انواع اوراق قرضه :
محدودیتهای عمومی و کلی بانک
مبانی پرداخت وام
نهادهای مالی اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی پولی اروپا )
سیاستهای پولی مالی اتحادیه اقتصادی اروپا
مناسبات ایران با سازمانهای پولی مالی بین المللی
سوالات مربوط به صندوق بین المللی پول
سوالات مربوط به برتن وودز
نهادهای پولی – مالی وابسته به بانک جهانی ( گروه بانک جهانی )
موسسات پولی مالی در ایران
ابزارهای تاثیر گذار بر این کنترل :
انتقادات وارد شونده بر سازمان تجارت جهانی
انواع اتحادیه اقتصادی و سیاسی
فصل چهارم
مدیریت سرمایه گذاری
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران
مفهوم سرمايه‏گذاري و تكنيكهاي آن در بازار سرمايه
چرا سرمايه‏گذاري مي‏كنيم ؟
ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‏گذاري
ساختار فرآيند تصميم‏گيري
تجزيه و تحليل اوراق بهادار
ديريت پرتفليو
عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرآيند تصميم‏گيري
عرضه سرمايه‏گذاري جهاني
سرمايه‏گذاريهاي بازار سرمايه
انواع اوراق بهادار با سود ثابت
بازارهاي سهام
شناخت سهام عادي
انواع سرمایه گذاران
ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری:
رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران
سرمایه گذاری مستقل خارجی:
سرمایه گذاری مشترک
سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی
مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
موانع و مشکلات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:
دارایی های غیر قابل معامله:
انواع سرمایه گذاریهای مشترک از نظر ترکیب مالکیت سرمایه
مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:
بازارهای معامله اوراق بهادار
مزاياى وجود بورس اوراق بهادار
شاخص سودآوری (Profitability Index)
دوره بازگشت سرمایه
اصول مدیریت خطر
ارزشيابي سهام عادي
مباني تحليل تكنيكي در بازار سرمايه
تحليل بنيادي
تجزيه و تحليل اقتصاد
تجزيه و تحليل صنعت
تجزيه و تحليل شركت
حاشيه سود خالص
نسبتP/E
ارزش دفتري هر سهم
ارزشيابي قيمت سهام
اصول بنيادي در تحليل سهام
نقص بزرگ تحليل بنيادي
اصول كلي تحليل تكنيكي
آرايش‏هاي اصلي در تحليل تكنيكي
نحوه ايجاد آرايش‏هاي مختلف در نمودار سهام
خطهاي روند و كانالها
كاربردهاي ميانگين‏هاي متحرك
ميانگين متحرك ساده
ميانگين متحرك موزون
ميانگين متحرك نمايي
تحليل قدرت نسبي
فصل پنجم
اصول سرمايه گذاری
شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات
آشنايي با اندازه گيري بازگشت از زيان
شناسايي اصول استفاده از نسبت سود به زيان
شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه
آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران مبتدی
مراحل اصولی انجام یک معامله
سرمایه در گردش
منابع و مصارف سرمايه در گردش
مديريت سرمايه در گردش در مرحله عمل
بازارهای سرمایه
نقش بازارهاى دست اول
نقش بازارهای دست دوم (ثانویه)
بورس اوراق بهاءدار
بازده سرمایه گذاری
اجزاء بازده
ريسك سرمايه گذارى
منابع ريسك
انواع ریسک
انواع بازارهاى مالى بر حسب سررسيد اوراق بهادار
انواع بازارهاى مالى برحسب نوع انتشار اوراق بهادار
فصل ششم
بانکداری سرمایه گذاری
آشنایی با بانکداری سرمایه‌گذاری
تعریف بانک سرمایه‌گذاری ( بانک های سرمایه گذاری)
تعریف شرکت تامین سرمایه از نظر قانون اوراق بهادار
ساختار سازمانی بانکداری سرمایه‌گذاری
خدمات بانک های سرمایه گذاری
نقش بانک های سرمایه گذاری در تسهیل تامین مالی شرکت ها‍:
نقش بانکهای سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه
نقش بانک های سرمایه گذاری در واگذاری:
نقش بانکهای سرمایه گذاری در افزایش کارایی اطلاعات بازارهای مالی
نقش بانک های سرمایه گذاری در حوزه خرداقتصاد(شرکتها)
فصل هفتم
بودجه بندی سرمایه‌ای
تعریف بودجه بندی سرمایه ای
توضیحات مدیر مالی در مورد بودجه بندی سرمایه ای
طبقه بندي بودجه
نظام آمارهاي مالي دولت GFS
طبقه بندي بودجه در ايران
فرایند بودجه بندی سرمایه ای
روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
مقایسه سرمایه گذاریهای با عمر مفید متفاوت
جیره بندی سرمایه ای
درآمدهاي اختصاصي
درآمدهاي‌ مالياتي‌
کمک‌هاي اجتماعي
کمک‌هاي بلاعوض
درآمدهاي‌ اموال و دارايي‌ها
. طبقه بندي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
طبقه بندي واگذاري دارايي هاي مالي
روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه ایی
معکوس دوره بازگشت سرمایه
خالص ارزش فعلی
نرخ بازده داخلی (IRR)
شاخص نرخ سودآوری
اجاره بلند مدت
مزایای اجاره بلندمدت
فصل هشتم
اقتصاد مدیریت
تعریف اقتصاد مدیریت:
ارتباط اقتصاد مدیریت با نظریه اقتصادی:
ارتباط اقتصاد مدیریت با رشته های کاربردی مدیریت بازرگانی :
تئوری یا نظریه بنگاه:
انواع بنگاه ها وواحدهای اقتصادی:
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی
تعریف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب جهان
دلیل وجود بنگاه ها و عملکرد انها:
محدودیت های نظریه بنگاه
وضعیت بنگاه ها در ایران
نقش بنگاههای اقتصادی کوچک در توسعه اقتصادی
نظریه سود مبتنی بر کارایی مدیران:
نقش بنگاههای اقتصادی در جامعه:
قیود دولتی (به عنوان نماینده جامعه)جهت بنگاهها اقتصادی:
نظریه تقاضا
انواع تقاضاها
انواع تغییر در تقاضا
تقسیم بندی انواع کالا (بر اساس تغییر در قیمت کالاهای وابسته)
انواع مختلف بنگاهها
توضیحات

امکان پرداخت این دوره بصورت ماهانه وجود دارد:

پرداخت دوره به صورت ماهانه 299 هزار تومان می باشد.

شاید نام MBA را زیاد شنیده باشید و یا حتی به فکر اخذ مدرک آن هم باشید. حتما متوجه این موضوع نیز شده اید که مدیران چه قدر به دنبال اخذ مدرک MBA هستند. اما آیا خبر دارید، دلیل محبوبیت این گواهینامه در چیست؟ و چرا باید به فکر شرکت در دوره MBA باشید؟ در ادامه این نوشته با ما همراه باشید تا درباره ماهیت دوره MBA، مباحث آن، هزینه شرکت در این دوره و اعتبار مدرک آن، بیشتر بدانید…
آموزش آنلاین MBA و ویژگی های آن
قبل از اینکه به توضیح درباره ویژگی های کلاس آنلاین MBA بپردازیم، بد نیست توضیح مختصری درباره MBA داشته باشیم. کلمه MBA را می توان مدیریت حرفه ای کسب و کار تعریف کرد که مخفف Master of Business Administration است. در واقع می توان گفت:
مدرک این دوره معادل رتبه کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت کسب و کار در رشته تجارت محسوب می شود.
در کنار دوره MBA غیرحضوری و آنلاین، فن پردازان برای دانشپذیرانی که علاقه مند به کلاس های حضوری هستند نیز، برنامه ریزی کرده است. اما در این روزهایی که همه به دلیل شیوع بیماری کرونا از حضور در کلاس های جمعی و عمومی خودداری می کنند، شاید دوره غیرحضوری MBA گزینه بهتری باشد.
دوره آنلاین MBA، که در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، برگزار می شود، هدف و تمرکز اصلی اش، روی پذیرش و تربیت فارغ التحصیلان کلیه رشته ها خصوصا مدیریت می باشد. با حضور در این دوره مهارت های مدیریتی فوق العاده را خواهید آموخت که نه تنها در کسب و کارتان، کارایی دارد، بلکه در زندگی شخصی و مدیریت آن هم می توانید یک سر و گردن از دیگران بالاتر باشید.

سوالات متداول

آیا برای شرکت در دوره MBA باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

آیا می توانیم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدارک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

طول مدت برگزاری این دوره چقدر است؟

این دوره در طول مدت 400 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

ثبت نام دوره

  • قیمت: 0 تومان